Przeciwwybuchowe i specjalne urządzenia elektryczne i akcesoria. Przeciwwybuchowe i specjalne oprawy oświetleniowe – Jarocin

Oświetlenie w strefach zagrożonych wybuchem

Siedzibą firmy Anex jest Jarocin. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie doboru i sprzedaży osprzętu instalacyjnegoopraw oświetleniowych do zastosowań przemysłowych od 2002 roku. Jest to niezwykle wymagający rynek, który powinien być nieustannie monitorowany. Dlatego też nasza firma przywiązuje dużą wagę do stałego podnoszenia kwalifikacji personelu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach. Oferujemy specjalistyczny osprzęt instalacyjnyoprawy oświetleniowe do zakładów produkcyjnych oraz hal magazynowych, w tym również opraw wandaloodporne oraz oświetlenie do najtrudniejszych warunków środowiskowych. Nasze urządzenia cechują się wysokim stopniem ochrony (IP) oraz odporności na udary (IK). Oferujemy także najnowsze oprawy LED.

Nasze szczególne zainteresowanie koncentruje się na sprawach związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym. Jest to tym bardziej istotne, że należy wziąć pod uwagę zarówno środowisko pracy oprawy oświetleniowej (temperatura, poziom wilgotności, agresywność czynników otoczenia), jak i potencjalną przyczynę zagrożenia, wśród których rozróżniamy pracę w środowisku występowania: gazów, pyłów, par, mieszanin mgieł cieczy palnych z powietrzem, mieszanin pyłów z powietrzem, mieszanin włókien palnych z powietrzem.

Urządzenia elektryczne w tym oprawy oświetleniowe z uwagi na możliwości zastosowania dzielimy na różne grupy wybuchowości. Biorąc pod uwagę częstotliwość narażenia na zagrożenie wyróżniamy trzy kategorie:

  1. „Ciągłe – zagrożenie utrzymuje się przez długi czas.”
  2. „Sporadyczne – zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach.”
  3. „Rzadkie – zagrożenie nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres.”

Dokonując rozróżnienia z uwagi na rodzaj zagrożenia określamy odpowiednio strefy:

  • 0 lub 1 lub 2 – dla zagrożenia wybuchem gazów, cieczy oraz ich oparów,
  • 20 lub 21 lub 22 – dla zagrożenia wybuchem pyłów i włókien palnych.

Jeżeli więc wybierając przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe zobaczycie Państwo oznaczenie strefy zagrożenia  wybuchem  "2,22” to oznaczać to będzie możliwość zastosowanie danej lampy w warunkach, gdzie nie występuje zagrożenie wybuchem gazów, cieczy czy palnego płynu w trakcie normalnej pracy, a jeżeli pojawi się zagrożenie to na krótko lub z powodu awarii.

Firma nasza sprzedaje urządzenia przeciwwybuchowe wyłącznie z ważnymi certyfikatami zgodnymi z przepisami ATEX wydanymi przez Jednostki Notyfikowane Unii Europejskiej!

Oprawy oświetleniowe
wandaloodporne

więcej

Oprawy
specjalne

więcej

Osprzęt
instalacyjny

więcej

Przeciwwybuchowe
oprawy oświetleniowe

więcej